Tuning REDAKCE

Protest proti bodovému systému (01.06.2006)

NOVINKY – Protestní akce začala včera naprosto unikátním řešením proti novému bodovému systému. Pokud i Vy nesouhlasíte s novým systémem namontujte si poznávací značku vzhůru nohama. Zde pro Vás kopírujeme informace z organizujícího webu www.dfens-cz.com.


Proč mám na autě registrační značky obráceně?

Nesouhlasím s novelou pravidel silničního provozu tak, jak ji do našeho právního řádu zavádí zákony č. 411/2005 Sb. a č. 80/2006 Sb. Obávám se, že jediným smyslem uvedených právních předpisů je zvýšení příjmů státní pokladny na úkor občanů této země. Obávám se též vedlejších důsledků, zejména korupce v řadách dopravní policie, úředníků odborů dopravy pověřených obcí a v neposlední řadě též rozpoutání atmosféry strachu mezi motoristickou veřejností. Podle právního rozboru, který mám k dispozici, je v současné době umístění registračních značek na vozidlo obráceně právně nepostižitelné. Více informací najdete na internetové adrese www.dfens-cz.com.


Bezpečnost silničního provozu je prvořadé téma, důležité pro každého jeho účastníka, ať už se jej účastní jako chodec, řidič, cyklista nebo jezdec na zvířeti. Všichni máme pochopitelný zájem dojet do cílového místa co možná nejbezpečněji, nejefektivněji a v rozumném časovém horizontu. Máme také zájem na tom, aby naše cesta pro nás znamenala co nejnižší zátěž psychickou, zdravotní, administrativní a v neposlední řadě i finanční.

Bezpečnosti (a pochopitelně také plynulosti) silničního provozu se na tomto serveru často věnujeme a v podstatě zde vznikly dva názorové proudy. Jeden tvrdí, že pro bezpečnost silničního provozu jsou nezbytná komplexní a restriktivní pravidla, jejichž sebebezvýznamnější porušení musí být tvrdě sankcionováno. Druhý říká, že je vhodné doporučit řidičům, jak mají jezdit, ale vzhledem ke skutečnosti, že byli uznáni schopnými bezpečně ovládat motorové vozidlo, je vhodné nechat z velké části na jejich rozumu, aby rozhodli, jaký způsob jízdy v daném případě vhodné zvolit. Názor, že zákon č. 411/2005 Sb. je špatný, však sdílí s tímto druhým názorovým proudem i řada osob, které se z velké části ztotožňují s oním prvním názorovým proudem a obávají se, že veškerá aktivita policie opět vyústí v měření rychlosti na bezpečných výpadovkách těsně u cedulí "Konec obce", kde má policie jistotu, že nějaké pokuty vyberou, namísto míst v centru města, kupříkladu u škol, kde většina řidičů jede s maximálním ohledem na své okolí.

Ročně umírá na českých silnicích kolem 1200 osob. Není to málo. Řada z nich umírá zcela nezaviněně a mnoho také zbytečně. Po českých silnicích, které na současnou intenzitu provozu nikdy nebyly navrhovány, se jezdí často rychleji, než je jejich návrhová rychlost, s vozidly, které nejsou v ideálním technickém stavu. Mnoha lidem v tom, aby jejich vozidla v ideálním technickém stavu byla, brání často i jejich majetkové poměry a opět je to zejména moudrá politika českého státu, který namísto, aby svým občanům nebránil v dovozu a zejména v přihlášení 10 a více let starých západních aut, která však již mají celkem rozumné bezpečnostní i ekologické parametry, nedává svým méně majetným občanům jinou možnost, než jezdit v životu a prostředí nebezpečných vracích, jako je například Škoda 105/120, často též různě podomácku poslepovaných. Zde není na škodu ozřejmit, že zranění a úmrtí ve spojení s dopravou na cestách a později silnicích jsou stará, jako lidstvo samo - splašení koně a špatný technický stav povozů a cest způsobovaly každoročně podobná množství úmrtí a zranění (jako dnes) v českých zemích již v 19. století. Riziko k dopravě zkrátka patří od nepaměti, stejně jako k jakékoli jiné aktivitě.

Poslanecká sněmovna loni schválila nový zákon č. 411/2005 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Ze čtení dotyčného zákona a zejména části, věnované postihům řidičů za nedodržení některého z jeho ustanovení přímo zavání idea, že prakticky veškeré riziko, které vás může při jízdě po pozemních komunikacích potkat, je způsobeno úmyslným porušováním pravidel silničního provozu ostatními řidiči. S tím pochopitelně nelze souhlasit, naopak, nikdy jsem na vlastní oči neviděl nehodu, která by byla způsobena úmyslným porušením pravidel. Nehod způsobených z nedbalosti či nepozornosti je drtivá většina - a těm žádný zákon zabránit nedokáže.

Zamyslíme-li se nad celou věcí, dospějeme k závěru, že pokud existuje nějaký palčivý a okamžitě či krátkodobě neřešitelný problém, zpravidla jej nevyřešíme tím, že zaměstnáme někoho za účelem předstírání jeho řešení. Pokud by neexistovaly dopravní nehody, byla by dopravní policie zbytečná, stejně jako další státní složky, které existence faktu, že občas k nějaké dopravní nehodě dojde, živí. Neexistuje nikdo, kdo by měl zájem o to, aby jeho pohodlné a ne úplně nejhůře placené pracovní místo zaniklo a on šel rozšířit řady klientů Úřadů práce. Proto není zájmem řešit skutečné příčiny nehod, ale hledat potěmkinovská řešení, která se dají tak nějak politicky správně presentovat voličům. Politicky správné kupříkladu je, že pokutu dostane majitel nové Audi A8 - ani ne proto, že nejel úplně bezpečně, ale prostě proto, že si na tou auto někde určitě nakradl, gauner jeden.

Takovým potěmkinovským řešením problému je i zákon č. 411/2005 Sb. Hlavní novinkou, kterou přináší, je bodový systém a zvýšení postihů za dopravní přestupky. Dopravním přestupkem je myšleno jednání, které by za jistých okolností mohlo vést ke zvýšení rizika dopravní nehody. Samotný fakt, o který tu primárně jde, tedy zda se dopravní nehoda stane či nikoli, je z hlediska naplnění skutkové podstaty dopravního přestupku irelevantní. A myslím, že žádný řidič si na body hrát nehodlá - pionýrským táborům snad už všichni odrostli zhruba v okamžiku, kdy jsme pobrali rozumu. Toho rozumu, který nám zodpovědným sám napoví, jak se chovat bezpečně pro sebe i své okolí.

Zvyšování míry dopravní buzerace na českých silnicích, jejichž kvalita se rok od roku zhoršuje a ty nové se staví naprosto nedostatečným tempem, tak shledáváme zcela nepřijatelným. Nejde o to, zda sami pácháme či nepácháme přestupky (ostatně, poslední pokutu od dopravního policisty v ČR jsem dostal někdy před třemi lety a v symbolické výši 100 Kč), ale o další faktor, který se negativně projeví na bezpečnosti a plynulosti provozu na českých silnicích. Jak? Snadno. Budeme potkávat nezkušené a vystresované řidiče, pro něž už jen kontakt s dopravní policií bude traumatem, ačkoli nic nespáchali. Uzávěry na dálnicích (viz odkaz) budou častější, podobně jako újezdy řidičů, kteří již mají nastřádaný téměř plný počet bodů (a dost možná i těch, co již limit překročili) - ty budou také na denním pořádku. Silniční kontrola stojí čas a provozovatele vozidla ostatně i peníze a to i v případě, že je pouze rutinně kontrolován, aniž by se dopustil jakéhokoli přestupku - ony ty brzdové kotouče, destičky a pohonné hmoty nezbytné k opětovnému rozjezdu (nemluvě pochopitelně o spojkové lamele apod.) také nejsou zadarmo (a nota bene jsou i krutě zdaněny). Více o uvedené problematice kupříkladu v tomto článku.

Neexistuje korelace kupříkladu mezi nejvyšší povolenou rychlostí na dálnici a počtem úmrtí na milion kilometrů na dálnici. Existují země, které na některých druzích svých komunikací rychlost nikterak neomezují (nejznámější příklad jsou německé dálnice, ale můžeme uvést i silnice a dálnice v americké Montaně a všechny silnice mimo obce v australském Severním teritoriu a na ostrově Man, ležícím mezi Británií a Irskem). Výzkumy ukázaly, že omezení rychlosti pod limit, který považuje v daném místě 80% řidičů za opodstatněný, nevede ke snížení, ale naopak ke zvýšení nehodovosti (viz odkaz). Nejsem naivní a nevěřím, že se poslanci seznamovali před diskusí o uvedeném zákonu 411/2005 Sb. o nějakých nezávislých výzkumech dopravní nehodovosti. Kde tedy berou poslanci právo mi říkat, co je bezpečné a za co už musím být potrestán (byť je má verze ve výsledku bezpečnější, než ta jejich)?

Co s tím

V užším kruhu osob, které za projektem D-Fens stojí, jsme se shodli, že považujeme za nezbytné, aby motoristická veřejnost dala politikům najevo, co si o takovém legislativním paskvilu, jakým je zákon č. 411/2005 Sb. (a nejen o tom, přidejte si i č. 80/2006 Sb., to je ten o půlmilionové pokutě za chybějící dálniční známku), myslí. Ano, je necelý týden před volbami. To je ideální čas. Položili jsme i dotaz jediné politické straně, která má reálnou šanci se dostat v nadcházejících parlamentních volbách do sněmovny a zároveň alespoň částečně reprezentuje svým politickým programem naše názory, co si o uvedených legislativních paskvilech myslí.

Celá akce, pro kterou jsme se rozhodli, je pochopitelně hlavně symbolická. Která součást vašeho auta vám až tak úplně nepatří a nemůžete si s ní dělat až tak úplně co chcete? Správně, je to vaše státní poznávací značka (resp. registrační značka, evidenční číslo nebo jak se tomu kusu počmáraného plechu vlastně teď zrovna říká). Co s ní uděláme? Nebojte se, nemáme v úmyslu ji nijak poškodit a dokonce ani omezit její čitelnost. To jediné, co musíte udělat proto, abyste se připojili k našemu protestu, je vzít vaše státní poznávací značky (registrační, evidenční atd.) a od středy 31.5. do pátku 2.6. je na svém autě vozit otočené o 180° a pokud chcete, můžete si k tomu si vytisknout a někam na vozidlo viditelně umístit následující text v rámečku:


Proč mám na autě registrační značky obráceně?

Nesouhlasím s novelou pravidel silničního provozu tak, jak ji do našeho právního řádu zavádí zákony č. 411/2005 Sb. a č. 80/2006 Sb. Obávám se, že jediným smyslem uvedených právních předpisů je zvýšení příjmů státní pokladny na úkor občanů této země. Obávám se též vedlejších důsledků, zejména korupce v řadách dopravní policie, úředníků odborů dopravy pověřených obcí a v neposlední řadě též rozpoutání atmosféry strachu mezi motoristickou veřejností. Podle právního rozboru, který mám k dispozici, je v současné době umístění registračních značek na vozidlo obráceně právně nepostižitelné. Více informací najdete na internetové adrese www.dfens-cz.com.


Existuje poměrně rozsáhlý soubor předpisů o tom, jak má taková značka vypadat a jak má být umístěna na vašem motorovém vozidle, nicméne podle právního rozboru, který jsme si nechali vyhotovit (děkujeme tímto Slušňákovi) i podle mé vlastní analýzy vám zákon č. 56/2001 Sb. prostřednictvím vyhlášky č. 243/2001 Sb. tuto povinnost sice ukládá, nicméně již neexistuje sankce takového jednání (zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v §22 odst. 1 písm. f odkazuje pouze na zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákon 361/2000 Sb. v § 10 odst. 1 písm. a) zákona říká: "Provozovatel vozidla nesmí přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem." a k tomu je odkaz na zákon č. 38/1995 Sb., který byl sice zrušen a nahrazen právě zákonem č. 56/2001 Sb., ovšem zákon 361/2000 Sb. v momentálně platném znění již nebyl v tomto smyslu novelizován). Protože není možné porušit podmínky, stanovené již neplatným právním předpisem, není možné za takové porušení ani udělit sankci.

Pokud chcete zcela naplnit dikci zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky č. 243/2001 Sb., máme pro vás také variantu. Sice je o něco málo pracnější, ale o to zábavnější. §28 odst. 1 vyhlášky č. 243/2001 Sb. doslova říká "Tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce", přičemž však vyhláška dále nijak nedefinuje spodní hranu tabulky registrační značky a tak si ji musíme naprosto účelově definovat sami. Použijeme k tomu popisovač DYMO (viz obrázek), v případě nouze postačí i starý dobrý propisot nebo lihový fix.


Update z 30.5.: Je docela dobře možné, že jsme se v našich právních rozborech poněkud zmýlili. Nicméně i tak je sporné, zda ježdění s obrácenými značkami je skutečně přestupkem, neboť společenská nebezpečnost takového jednání je nepatrná. Pokud to přestupkem je, tak zkrátka za svůj protest poneseme právní odpovědnost.


Tolik informace z webu organizátora.


-jj-
redakce@autodoplnky.cz
Foto: Archiv

 

Protest proti bodovému systému

zpět na seznam všech novinek

Sdílet na facebooku Přidej na Google Přidej na Netvibes pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Přidej odkaz na Bookmarky.cz

Výběr dle kategorie


Nápověda k search +

- napište požadované klíčové slovo (neklikejte, nemačkejte Enter)
- napište minimálně 3 písmena
- výsledky hledání můžete více omezit použitím více klíčových slov (např. vana mondeo)
- používejte jednotlivá klíčová (např. filtr green punto)
- hledání nerozlišuje diakritiku
- hledá v názvu kategorie, názvu produktu a kódu zboží
- najetím myši na text se zobrazí obrázek, popis a cena zboží
- kliknutím na odkaz zobrazit na pravé straně se zobrazí všechny nalezené položky
- kliknutím na odkaz načíst další se načte více nalezených položek